Daishin Dojo | AJBA Academy ® je osnovan 2011. godine u Beogradu.

Od svog osnivanja menjao je nekoliko imena ali ime Daishin Dojo škola nosi od 2014. godine da bi tek 2020. ime punopravno bilo promenjeno u Daishin Dojo | AJBA Academy ® jer od te godine postaje centralni edukativni Dojo za međunarodnu AJBA organizaciju.

Osnivač i glavni trener Daishin Dojo | AJBA Academy ® je prof. dr Mladen Burazerović Shihan, inače nosilac visokih majstorskih zvanja u aikibudou (6.DAN), aikidou (5.DAN), jujutsuu (6.DAN) i kobudou (6.DAN).

Prof. dr Mladen Burazerović je i internacionalni profesor na UniLogos Univerzitetu u SAD-u, kao i stručni saradnik na Visokoj školi VISAN, Sportskoj akademiji Beograd i Fakultetu sporta i psihologije TIMS.

Kroz Daishin Dojo prošlo je više od 500 učenika za punih 12 godina postojanja (od 2011.). Škola trenutno broji 50 aktivnih vežbača u Loznici i 20ak u Beogradu.

Za 12 godina postojanja uspeli smo da formiramo nekoliko nosioca crnih pojaseva a neki su i dalje aktivni kao asistenti u Daishin Dojo-u.

Tokom tih 12 godina rada Daishin Dojo je organizovao nekoliko međunarodnih seminara kao i 20ak nacionalnih seminara.

Trenutno možemo da se pohvalimo da smo jedina škola borenja koja je pod direktnim patronatom japanskih visokorangiranih majstora a oni su:

  • prof. Hideharu Ishii DaiShihan
  • Matsufune Asami DaiShihan
  • Atsumi Soda DaiShihan
  • Kenichi Saito DaiShihan