RASPORED TRENINGA - Daishin Dojo

---
---

AIKIDO

PONEDELJAK - deca od 18h - odrasli od 19:30h
SREDA - deca od 18h - odrasli od 19:30h
PETAK - deca od 18h - odrasli od 19:30h
---------------------------------------------------------------------------------
*GRUPE DO 8 
(zbog kvalitetnog rada i boljeg nadzora)

JU JUTSU

PONEDELJAK - deca od 18h - odrasli od 20:30h 
SREDA - deca od 18h - odrasli od 20:30h 
PETAK - deca od 18h - odrasli od 20:30h
---------------------------------------------------------------------------------
*GRUPE DO 8 
(zbog kvalitetnog rada i boljeg nadzora)

FITNESS

UTORAK - 18-19-20h
ČETVRTAK - 18-19-20h
SUBOTA (u dogovoru)
----------------------------------------------------------------------------------
*GRUPE DO 4 (zbog kvalitetnog rada)

*PRE POČETKA SVAKI VEŽBAČ IMA BESPLATNI PREGLED U KLUBU (zbog mogućih postojećih posturalnih deformiteta)
*MONITORING SRČANOG RADA TOKOM TRENINGA
*PERIODIČNE EVALUACIJE NAPRETKA
*OBAVEZNO POZVATI NA KONTAKT TELEFON ZBOG ODREĐIVANJA GRUPE U KOJU ĆETE UĆI
*MOGUĆNOST INDIVIDUALNOG TRENINGA

Powered by WebExpress