Daishin Dojo Loznica

Raspored treninga
---

AIKIDO

PONEDELJAK  - SREDA - PETAK
18:30-19:30 - Prva DEČIJA grupa
19:30-20:30 - Druga DEČIJA grupa
20:30-21:30 - STARIJA grupa

---------------------------------------------------------------------
*GRUPE DO 15
(zbog kvalitetnog rada i boljeg nadzora)

JU JUTSU

PONEDELJAK - SREDA - PETAK 
18:30-19:30 - Prva DEČIJA grupa 
19:30-20:30 - Druga DEČIJA grupa 
20:30-21:30 - STARIJA grupa

---------------------------------------------------------------------
*GRUPE DO 15 
(zbog kvalitetnog rada i boljeg nadzora)

FITNESS

UTORAK - 18-19-20h
ČETVRTAK - 18-19-20h
---------------------------------------------------------------------
*GRUPE DO 8 (zbog kvalitetnog rada)

*PRE POČETKA SVAKI VEŽBAČ IMA BESPLATNI PREGLED U KLUBU (zbog mogućih postojećih posturalnih deformiteta)
*MONITORING SRČANOG RADA TOKOM TRENINGA
*PERIODIČNE EVALUACIJE NAPRETKA
*OBAVEZNO POZVATI NA KONTAKT TELEFON ZBOG ODREĐIVANJA GRUPE U KOJU ĆETE UĆI
*MOGUĆNOST INDIVIDUALNOG TRENINGA

Powered by WebExpress